Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen over facturatie

Kan mijn factuur verzonden worden naar een ander e-mailadres?

Geen enkel probleem. Geef het juiste e-mailadres door aan je coördinator.

Waarom factureren wij?

Group Daenens hecht als bedrijf veel belang aan een kwalitatieve dienstverlening voor de klant en aan het creëren van kansen voor onze medewerkers. Als onderneming willen we daarom verder kunnen investeren in de medewerkers: in de omkadering, de opleiding, het inkomen en het welzijn van onze duizenden werknemers.

Binnen het huidige financieringsmodel van de sector is hiertoe tot op vandaag echter onvoldoende ruimte. Als onderneming kunnen we echter niet gewoon aan de zijlijn blijven staan en onachtzaam toekijken. Onze huishoudhulpen en u als klant verdienen beter.  

Daarom zien wij ons genoodzaakt om een bijkomende administratieve kost in rekening te brengen.

Kan mijn factuur opnieuw verzonden worden?

Geen enkel probleem. Vraag het aan uw coördinator via mail of telefoon. Je ontvangt deze sowieso opnieuw bij de eerstvolgende rappel.

Is het aanrekenen van een administratieve vergoeding wettelijk?

Het aanrekenen van een administratieve vergoeding is toegelaten en wettelijk. Vele dienstenchequebedrijven doen dat al sinds enige tijd.

Het aanrekenen en de modaliteiten van deze administratieve vergoeding is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die we jou hebben toegezonden of die we jou hebben overhandigd bij je bezoek op kantoor. Je kan steeds een kopij van onze standard samenwerkingsovereenkomst bekomen via jouw kantoor.

Wat als ik een factuur tweemaal betaald heb?

Het teveel betaalde bedrag zal automatisch terugbetaald worden. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Hoeveel moet ik extra betalen?

Het betreft een facturatie per gewerkt uur en het bedrag dat zal worden gefactureerd is afhankelijk van het type dienstencheques waarmee de prestaties worden betaald. Aangezien de inruilwaarde van een dienstencheque verschilt per gewest, zal ook het gefactureerde bedrag per uur verschillen per gewest. Vandaag voorzien we volgende facturatie per gewerkt uur:

Voor prestaties betaald met Vlaamse dienstencheques € 1,90
Voor prestaties betaald met Brusselse dienstencheques € 0,62
Voor prestaties betaald met Waalse dienstencheques Geen Facturatie

Wat als ik het niet eens ben met de extra facturatie?

Je kan altijd vrijblijvend en kosteloos je samenwerkingsovereenkomst opzeggen. Je neemt daar best contact voor op met je coördinator.

Wat als je huishoudhulp niet is komen opdagen?

Als je huishoudhulp niet is komen opdagen maak je best een nieuwe afspraak met de coördinator. Er zal een nieuwe datum worden afgesproken, en indien de prestatie per vergissing al was aangerekend, wordt die op de volgende factuur automatisch verrekend.

Kan ik een factuur krijgen op naam van mijn bedrijf?

Dit is wettelijk niet mogelijk. Dienstencheques mogen alleen door particulieren gebruikt worden.

Wat als je huishoudhulp op een andere dan de geplande datum de prestatie verricht heeft?

Geen probleem. Dat wordt in onze planning aangepast en netjes op je factuur afgerekend. Je hoeft hier zelf verder geen actie voor te ondernemen, dit gebeurt automatisch.

Waar kan ik terecht met klachten over mijn factuur?

Je kan je coördinator hierover contacteren. Hij of zij zal samen met jou naar een oplossing zoeken.

Wat als je huishoudhulp langer gewerkt heeft dan voorzien?

De extra gepresteerde uren zullen op je volgende factuur automatisch mee verrekend worden.

Wat als ik mijn samenwerkingsovereenkomst wil stoppen?

Dat kan zoals voorzien volgens de voorwaarden van de samenwerkings-overeenkomst. Breng de coördinator van het kantoor hier schriftelijk of via mail van op de hoogte. Hij of zij zal de nodige stappen ondernemen om de samenwerkingsovereenkomst stop te zetten.

Wat als je huishoudhulp minder uren gewerkt heeft dan voorzien?

De te weinig gewerkte uren zullen op je volgende factuur automatisch in mindering gebracht worden.

Puis-je recevoir ma facture sur papier plutôt que par e-mail ?

Oui, bien sûr. Cependant, d'un point de vue écologique, nous essayons d'éviter au maximum les factures papier et nous vous conseillons de fournir une adresse email. Pour vous motiver encore plus, nous vous accordons une remise de 2% par facture si vous choisissez de facturer par email.

Kan ik mijn factuur op papier krijgen in plaats van per mail?

Ja, dat kan. Vanuit ecologisch oogpunt proberen wij echter papieren facturen zoveel mogelijk te vermijden en we adviseren je om een mailadres ter beschikking te stellen. Om je extra te motiveren geven wij een korting van 2% per factuur als je kiest voor facturatie via mail.

Wat als mijn samenwerkingsovereenkomst in de foute taal is opgesteld?

Er bestaat een Nederlandstalige, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige versie van onze samenwerkingsovereenkomst.

Als je jouw overeenkomst in een andere taal wenst te ontvangen, dan kan je dat zelf aanvragen in het online-ondertekeningsportaal of je kan jouw coördinator daar eenvoudig om vragen.

Wettelijke feest- en sluitingsdagen

De dagen waarop onze huishoudhulpen niet werken zijn hieronder in het rood aangekruist. Op deze dagen en ook tijdens het weekend zijn onze kantoren ook gesloten.Kom met ons in contact

Je hebt een vraag over huishoudhulp met dienstencheques? Dan kan je onze consulenten telefonisch contacteren tijdens de kantooruren.